Local time:


MET time:


UTC time:


China time:

Tijd tot pensioen (als er nooit iets veranderd zou zijn met 65)

Tijd tot pensioen (officieel)

Tijd tot pensioen (Met aftrek verlof spaarvariant + IKAP)
Is nu 15 februari 2023 maar eerder bij extra opbouw IKAP en verlof over 2022 en 2023