Welkom bij de club voor Klein Kaliber Geweer schutters

3 houdingen

Website voor en door de Klein Kaliber Geweer schutters

Aan deze website wordt nog volop gewerkt!

Introductie
Bij veel verenigingen is men gestart in het eerste levensjaar als klein kaliber geweer schietclub. Ook zijn veel schutters hun schietsport begonnen op het klein kaliber geweer. In deze tijd waren er nog geen moderne banen laat staan de beschikking over 50 en/of 100 meter banen. Nee het prille begin van een vereniging en schutter bestond uit een kaartje schieten op 12 meter.

Met het verstrijken van de jaren waren er clubs die de stap naar een 25, 50, en soms 100 meter banen durfden te doen. Mede door deze uitbreidingen ontstonden er ook nieuwe disciplines. Echter vele verenigingen zijn hun afkomst op de klein kaliber 12 meter trouw gebleven.

De laatste jaren is het merkbaar dat de vergrijzing ook in de schietsport toeneemt, en zeker op de klein kaliber geweer disciplines. Dit is jammer want het is en blijft een mooie sport met een grote historie.

Even voorstellen
Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Ab de Jong en begonnen met de schietsport in 1981 in, hoe kan het ook anders, de klein kaliber geweer knielende discipline bij sv O.K.K. Toen nog op de zolder van de Hofboerderij te Wateringen. Door omstandigheden met de ogen ben ik op klein kaliber geweer gestopt maar ben nog steeds actief op het historisch wapen.
Ik heb enige jaren bij de DTC KKG als technisch medewerker in district 3 meegelopen en veel klein kaliber wedstrijd schutters zullen mij ongetwijfeld wel kennen. Vooral van de finales.
Ondanks ik geen klein kaliber geweer meer schiet en geen lid meer ben van de DTC KKG D3, voel ik mij nog steeds betrokken met de KKG wereld. En zo ben ik op het idee gekomen van deze website en nieuwe wedstrijdformat.

Wat is de bedoeling
In het verleden waren er, zeker binnen het Westland, vele Klein Kaliber wedstrijden en met name Geweer en Karabijn op 12 meter, beter bekend als de koffiepot wedstrijden. De prijzen bestonden dan ook meestal uit huishoudelijke artikelen en gereedschap. Per vereniging kwamen er toch al een man/vrouw of 200+ even een kaartje schieten. Z’n wedstrijd duurde dan ook meestal een hele week. Echter de deelname nam af en ook het animo om deze wedstrijden te organiseren nam af.

Kring Westland, ook z’n kreet waar vroeger veel schutters aan deelnamen, maar ook hier nam de animo af en zo is het besluit gevallen om de kringwedstrijden geheel af te schaffen en het kring Westland op te heffen.

Ook het Interdistrict is al een aantal jaren geleden ter ziele gegaan. Een leuke wedstrijd waar de beste schutters per district tegen elkaar streden op hoog niveau.

Hierdoor is het aantal Klein Kaliber Geweer wedstrijden beperkt tot een enkele open wedstrijd bij één van de Westlandse verenigingen. Natuurlijk worden wel de AK’s en DK’s op 12 meter nog regelmatig verschoten.

Om nu weer te proberen wat leven in de wedstrijden te blazen gaan we het eens op een andere manier doen. Een club competitie knielend en liggend.

De club-kkg competitie is bedoeld om in de klein kaliber geweer discipline weer wat leven te blazen. Het format van deze competitie is al enkele jaren een succes bij de historische wapen groep. Kijk gerust eens op hun website www.club-hw.nl

Op dit moment ben ik bezig met het uitwerken van deze wedstrijd. Ik ga proberen om voor het einde van het jaar een aantal verenigingen bereid te vinden hieraan mee te werken, maar natuurlijk valt of staat het met de deelname van de Klein Kaliber Geweer schutter.

Laat gerust eens weten wat u er van vindt, misschien kunt u uw vereniging zover krijgen om mee te doen als faciliterende vereniging. U kunt altijd reageren via het contactformulier.

Natuurlijk is deze opzet niet alleen voor verenigingen in het Westland, een ieder in het district 3 kan meedoen. Als de formule goed werkt kunnen we het uitbreiden, misschien wel landelijk.

Deze website staat los van de KNSA, DTC's en LTC's of vereniging


Disclamer
Informatie over de inhoud van deze website.
De informatie op deze website dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel wij zorgvuldigheid in acht nemen bij het verstrekken van informatie via deze website, kunnen wij de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie niet garanderen. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Alle gebruikte foto’s hebben auteursrecht. Deze foto’s mogen niet zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming worden gebruikt.
Neem contact met ons op voor meer informatie.

Bronnen:
www.knsa.nl
Diverse LTC sites.
Internet.
Wikipedia